Йордан Велев
Основател и Собственик
Мария Велева
Управител
Антоний Сачков
Директор "Автомобилно застраховане"
Елисавета Йорданова
Корпоративен бизнес & ключови клиенти
Мениджър: Големи корпоративни & МСП Международни и местни практики Имущество/злополука, Отговорност на работодателя, консултиране за риска, щети , прекъсване на дейността
Катина Добрева
Мениджър корпоративни клиенти
Боян Киров
Застрахователен брокер- корпоративни клиенти
Даниел Боднар
Управител- Румъния
Флорин Андреску
Мениджър презастраховане
Вяра Кунчева
Мениджър здравно застраховане
Мико Леви
Мениджър бизнес развитие нови територии: Азарбейджан, Казахстан
Анна Кършовска
Мениджър финансови рискове
Стилиана Райковска
Помощник- застрахователен брокер