Кредитен риск / Експортно застраховане

19.03.2021 Експортно застраховане, Кредитен риск by admin No comments

Икономическият растеж на една държава в голяма степен е поставен в зависимост от развитието на международната търговия. Осъществяването на търговски сделки от своя страна се свързва с необходимостта от кредити, които да покрият времевата и физическа разлика между етапите на производство, на доставката на стоки и осъществяване на разплащанията. Като основен инструмент за подпомагане развитието […]

Continue Reading

За Гаранциите и Бондовете

19.03.2021 Бонд, Гаранция в полза на възложител, Гаранция за авансово плащане, Гаранция за добро изпълнение by admin No comments

Гаранцията / Бонд е специфична застраховка под формата на тристранен договор между Възложител/ Застрахован, Изпълнител/ Застраховащ и Гарант/ Застраховател; явява се като допълнение към подписан Договор за изпълнение, поради което не може да съществува самостоятелно. Застраховка Гаранции / Бонд се прилага както при – участие в търг за обществени поръчки (ЗОП) така и при – […]

Continue Reading

Застраховка гаранции / Бонд – видове и специфики

27.02.2021 Financial Planning, Money, Бонд by admin No comments

Гаранцията /Бонд е специфична застраховка под формата на тристранен договор между Възложител/ Застрахован, Изпълнител/ Застраховащ и Гарант/ Застраховател; тя не може да съществува самостоятелно и се явява като допълнение към подписан Договор за изпълнение, затова този вид гаранция се отнася към т. н. Договорни гаранции в полза на Възложител.   Има и друг вид гаранции […]

Continue Reading

За финансовия ни речник: Застраховка Гаранция в полза на възложител. Бонд. Гаранция за авансово плащане

23.10.2018 Бонд, Гаранция в полза на възложител, Гаранция за авансово плащане by admin No comments

С приемането на новия Закон за обществени поръчки през февруари, 2016г. Застраховка Гаранция в полза на възложител/ Бонд става трети вид гаранция за изпълнение на договор за обществени поръчки и алтернатива на паричната и банкова гаранция. Този вид гаранция представлява застрахователен договор, сключен между три страни: Изпълнтел/ Застраховащ, Възложител/ Застрахован и Гарант/ Застраховател и напоследък […]

Continue Reading

За финансовия ни речник: Застраховка Гаранция в полза на възложител. Бонд. Гаранция за добро изпълнение

22.10.2018 Бонд, Гаранция в полза на възложител, Гаранция за добро изпълнение by admin No comments

С приемането на новия Закон за обществени поръчки през февруари, 2016г. Застраховка Гаранция в полза на възложител/ Бонд става трети вид гаранция за изпълнение на договор за обществени поръчки и алтернатива на паричната и банкова гаранция. Този вид гаранция представлява застрахователен договор, сключен между три страни: Изпълнтел/ Застраховащ, Възложител/ Застрахован и Гарант/ Застраховател и напоследък […]

Continue Reading

Solunion to offer Euler Hermes Transactional Cover Unit products

19.11.2017 Allianz, Audit & Assurance, Euler Hermes by admin No comments

Solunion, experts in credit insurance, will offer its clients the full range of Transactional Cover Unit (TCU) products from Euler Hermes, its joint shareholder with MAPFRE. The tailor-made policies are designed to safeguard against default and political risks, including those arising from short, medium and long-term contract interruptions and issues with credit and bank financing. […]

Continue Reading