За Гаранциите и Бондовете

19.03.2021 Бонд, Гаранция в полза на възложител, Гаранция за авансово плащане, Гаранция за добро изпълнение by admin No comments

Гаранцията / Бонд е специфична застраховка под формата на тристранен договор между Възложител/ Застрахован, Изпълнител/ Застраховащ и Гарант/ Застраховател; явява се като допълнение към подписан Договор за изпълнение, поради което не може да съществува самостоятелно. Застраховка Гаранции / Бонд се прилага както при – участие в търг за обществени поръчки (ЗОП) така и при – […]

Continue Reading

За финансовия ни речник: Застраховка Гаранция в полза на възложител. Бонд. Гаранция за авансово плащане

23.10.2018 Бонд, Гаранция в полза на възложител, Гаранция за авансово плащане by admin No comments

С приемането на новия Закон за обществени поръчки през февруари, 2016г. Застраховка Гаранция в полза на възложител/ Бонд става трети вид гаранция за изпълнение на договор за обществени поръчки и алтернатива на паричната и банкова гаранция. Този вид гаранция представлява застрахователен договор, сключен между три страни: Изпълнтел/ Застраховащ, Възложител/ Застрахован и Гарант/ Застраховател и напоследък […]

Continue Reading

За финансовия ни речник: Застраховка Гаранция в полза на възложител. Бонд. Гаранция за добро изпълнение

22.10.2018 Бонд, Гаранция в полза на възложител, Гаранция за добро изпълнение by admin No comments

С приемането на новия Закон за обществени поръчки през февруари, 2016г. Застраховка Гаранция в полза на възложител/ Бонд става трети вид гаранция за изпълнение на договор за обществени поръчки и алтернатива на паричната и банкова гаранция. Този вид гаранция представлява застрахователен договор, сключен между три страни: Изпълнтел/ Застраховащ, Възложител/ Застрахован и Гарант/ Застраховател и напоследък […]

Continue Reading