Кредитен риск / Експортно застраховане

19.03.2021 Експортно застраховане, Кредитен риск by admin No comments

Икономическият растеж на една държава в голяма степен е поставен в зависимост от развитието на международната търговия. Осъществяването на търговски сделки от своя страна се свързва с необходимостта от кредити, които да покрият времевата и физическа разлика между етапите на производство, на доставката на стоки и осъществяване на разплащанията. Като основен инструмент за подпомагане развитието […]

Continue Reading