Йордан Велев
Основател и Собственик
Мария Велева
Управител
Антоний Сачков
Директор "Автомобилно застраховане"
Елисавета Йорданова
Корпоративен бизнес & ключови клиенти
Мениджър: Големи корпоративни & МСП Международни и местни практики Имущество/злополука, Отговорност на работодателя, консултиране за риска, щети , прекъсване на дейността
Катина Добрева
Мениджър корпоративни клиенти
Себастиан Аркузи
Управител - Румъния
Вяра Кунчева
Мениджър здравно застраховане
Мико Леви
Мениджър бизнес развитие нови територии: Азарбейджан, Казахстан