За финансовия ни речник: Застраховка Гаранция в полза на възложител. Бонд. Гаранция за авансово плащане

23.10.2018 Бонд, Гаранция в полза на възложител, Гаранция за авансово плащане by admin No comments

С приемането на новия Закон за обществени поръчки през февруари, 2016г. Застраховка Гаранция в полза на възложител/ Бонд става трети вид гаранция за изпълнение на договор за обществени поръчки и алтернатива на паричната и банкова гаранция. Този вид гаранция представлява застрахователен договор, сключен между три страни: Изпълнтел/ Застраховащ, Възложител/ Застрахован и Гарант/ Застраховател и напоследък […]

Continue Reading