1. Описвате нуждата си от покритие

Наш специалист се среща с Вас и идентифицира какво от какво покритие се нуждаете

2. Предоставяне на данни за получаване на оферти

Ние Ви подпомагаме в попълването на специфичните въпросници и набавяне на специфичния вид информация

3. Провеждане на застрахователен търг

Наш стандартен подход е да поискаме индивидуални оферти спрямо нуждите Ви от специализирани в областта и наложили се застрахователни компании

4. Анализ на резултатите от проведения от нас търг за застраховане

Ние детайлно проучваме всяка една оферта по отношение на обхвата на покритията и лимитите. След което излизаме пред Вас с наше експертно мнение коя оферта от представените намираме за най-добра за Вас.

5. Съгласуване на офертата със заинтересованите страни

Ние Ви съпровождаме в целия процес. Грижим се така оферираните от застрахователите условия да удовлетворяват други заинтересовани страни, участващи в процеса: като бенефициенти на покритието, възложители, финансови институции и други

6. Сключване на застраховка и защита на Вашия интерес в случай на щета

Само когато всички страни са удовлетворени от офертата за финансов застрахователен продукт, максимално отчитайки Вашаия интерес, със стремеж да Ви облекчим максимално финансово, ние Ви осигуряваме застрахователна полица. Но нашето участие съвсем не спира дотук! С вас сме във всеки случай на настъпила щета с експертно мнение и съвет как най- безболезнено да получите своето обезщетение.