Известна още в специализираните среди като maintenance bond.

Такъв тип гаранция в практиката се използва като гарантиращо средство при некачествено изпълнение на договорености по договор.
Вие сте на правилното място: с такъв тип гаранция можете да се сдобиете вече и чрез специализирана финансова застраховка, осигурена от нас.
Вече не е нужно да гарантирате със собствени средства. Няма да сте принудени да търсите различни начини за сдобиване с гаранция.
Чрез застраховка от типа maintenance bond разполагате с гаранция, влизаща в сила след края на Договора Ви с Възложителя.
Тя би покрила евентуални бъдещи рекламации, за които вече Застрахователят поема финансовата отговорност вместо Вас.