Тази застраховка осигурява обезпечение на гаранция, изискваща се от Асоциацията на българските предприятия за международен превоз и пътища (АЕБТРИ) за допускане на лицензиран международен превозвач до режим ТИР.
По условията на полицата Застрахователят покрива възникнали рекламационни искове и разходи, направени от АЕБТРИ и произтичащи от ползването на обикновени карнети ТИР от лицензиран международен превозвач на товари.
Отговорността на Застрахователя към АЕБТРИ бива ограничавана до различни лимити.