Добре дошли в сайта ни за финансови застрахователни продукти !

Нашият застрахователен брокер е специализиран в областта на специфичните финансови рискове

Застраховането срещу финансови рискове, дава защита на застрахования срещу финансови загуби. Това са специфични, все още по- малко известни продукти. Всяка застраховка се сключва след предварително обследване на финансовото състояние на кандидата за застраховане, а така също и на видовете му взаимоотношения с касателните спрямо застраховката контрагенти. Застраховките от подобен род биват много разнообразни и специализирани. Към тях се числят различни застраховки срещу финансови загуби. Например: застраховане на различни видове банкови кредити, застраховки на лизинг, застраховане на търговски риск при отсрочено плащане на стоки, застраховки- гаранции ( bonds- бондс), застраховане на разнообразни банкови гаранции, застраховане на сделки за износ, застраховане на военни рискове и други.
Застраховането на финансовите рискове намалява вероятността от загуби на предприятието, в наше време дава възможност за съществено спестяване на средства, отделяни иначе за набавяне на конвенционален тип банкови гаранции и депозити в брой.

Първокачестено и компетентно консултиране

Обадете ни се просто за съвет или консултация?

Нашите обещания и ценности:

Управителят на ЗБК БАЛКАН АД- Госпожа Мария Велева:

"...С гласувалите ни доверие клиенти ставаме приятели. За нас няма по- голямо признание за работата ни..."

Клиентите ни за нас:

Как можем да помогнем?

На база на притежаваните от нас опит и експертиза ще оптимизираме финансовите Ви разходи чувствително!

Намаляване на разходите за обезпечения – 92%
Конкурентност пред другите на пазара – 91%
Риск мениджмънт – 100%
Гарантирани с презастраховане покрития – 100%
Опростен процес на кандидатстване – 87%
Прехвърляне на спестени разходи към инвестиции – 84%

Финансови решения в помощ за бизнеса Ви:

Гарантирано професионално обслужване

Свържете се с нас

Централен офис
1202- София,
ул. "Клокотница" No 2А, ет. 9
в сградата на Бизнес център "Ивел"

телефони: +359 886 425 253,
+359 2 917 98 73
tsspasova@zbkbalkan.com

Моля въведете Вашето име