В случай, че определен изпълнител сключи договор, той е задължен да представи  гаранция в % от сумата на договора /около 10 %/ гарантираща срочно и качествено изпълнение на неговите задължения. Потенциалните клиенти по тази застраховка са предимно фирмите изпълнители по договори за обществени поръчки – строителни фирми, доставчици на оборудване, медицински консумативи и т.н.

Този тип застраховка е голямо улеснение за съответния изпълнител, тъй като много често добри фирми не могат да отговорят на изискванията на банките за обезпечаване или да разполагат със 100 % от необходимата сума за блокиране в банката.

Условията и конкретните параметри на този тип застраховки са предмет на договаряне със съответния Застраховател и именно тук ЗБК БАЛКАН може да Ви осигури най- добри условия